Styrelsen

Styrelsen 2020

Ordförande
Cathrine Gunnesby
Kassör
Ingela Kilman
Sekreterare
Michael Sundholm
Övriga ledamöter
Maria Ström
Kata Bergman
Maria Höglander Persson
Peter Bergenlind
Dirigent och Körledare
Ragnhild Sandberg Jurström