Styrelsen

Styrelsen 2017

Dirigent
Ragnhild Sandberg Jurström

Ordförande
Cathrin Gunnesby

Kassör
Lasse Jacobsson

Sekreterare
Mattias Andersson

Övriga ledamöter
Lisa Högström
Jennie Lander
Maria Höglander
Ingrid Pettersson