Styrelsen

Styrelsen 2019

Ordförande
Ingrid Pettersson
Kassör
Lasse Jacobsson
Sekreterare
Gunnar Stjernström
Övriga ledamöter
Håkan Jansson
Anna-Lena Kahlin
Maria Höglander Persson
Peter Bergenlind
Dirigent och Körledare
Ragnhild Sandberg Jurström