Styrelsen

Styrelsen 2022

Ordförande
Ingrid Pettersson
Kassör
Ingela Kilman
Sekreterare
Maria Höglander Persson
Övriga ledamöter
Anki Bergenlind
Maria Ström
Annika Larsson
Lisa Högström

Dirigent och Körledare
Ragnhild Sandberg Jurström