Styrelsen

Styrelsen 2021

Ordförande
Maria Ström
Kassör
Ingela Kilman
Sekreterare
Maria Höglander Persson
Övriga ledamöter
Anki Bergenlind
Pär Bergqvist
Owe Blidh
Dirigent och Körledare
Ragnhild Sandberg Jurström