Styrelsen

Styrelsen 2022

Ordförande
Cathrin Gunnesby
Kassör
Ingela Kilman
Sekreterare
Maria Höglander Persson
Övriga ledamöter
Anki Bergenlind
Maria Ström
Peter Bergenlind

Ingrid Pettersson

Dirigent och Körledare
Ragnhild Sandberg Jurström